Публикации

Показват се публикации от юли, 2023

ОСПОРВАНЕ ОТ СОБСТВЕНИК НА РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ И НА АКТОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ /УПРАВИТЕЛЯ/ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТCopyright © Hristian Mitev